Fakta om tøjvask

Danske vaskemaskiner udleder ca. 25.000 tons vaskemiddel med spildevandet hvert år. Vaskemidlets indhold af kemiske stoffer, samt det store forbrug, gør vaskemiddel til det husholdningsprodukt, der belaster miljøet allermest. Der bruges derudover ca. 9.000 liter skyllemiddel om året (januar 2003).

Vaskemiddel

Vi vasker mere og mere – 1,1 tons vasketøj per husstand om året! Det er en stigning på 10% siden 1992. Til gengæld er forbruget af vaskemidler faldet med ca. fire tons de sidste 3 år og det skyldes især de kompakte vaskemidler. Men forbruget er ikke faldet som forventet, bl.a. fordi mange forbrugere stadig doserer på ’slump’. Desuden er der sket en stigning i forbruget af ikke kompakt vildtkamera vaskemiddel.

Producenterne er blevet bedre til producere mindre miljøbelastende vaskemidler. Således scorede 15 ud af 20 hvid-vaskemidler miljøkarakteren god eller meget god i en test i september 2001. I testen blev vaskemidlerne vurderet ud fra bl.a. miljøpåvirkning, vaskeevne og pris. Testens samlede topscorer var, ligesom i en tilsvarende test af color-vaskemidler i 1999, miljømærket.

Tekstilvaskemidler indeholder en række stoffer, som tjener forskellige formål i vaskeprocessen, f.eks. tensider der er overflade- og vaskeaktive stoffer, som løsner og fjerner snavs fra tøjet. Nogle vaskemidler indeholder LAS (lineære alkyl-benzen sulfonater) et tensid, som Miljøstyrelsen betegner som “uønsket”. LAS er nemlig et problemstof i affaldskredsløbet og nedbrydes kun, hvis der er ilt tilstede. Alle vaskeaktive stoffer er dog, grundet deres overfladeaktivitet, mere eller mindre giftige i vandmiljøet.

Kalkbinder

Det er ikke bare en Fantasi

Kompleksbindere/kalkbindere binder kalken i vandet og forhindrer tilkalkning af vaskemaskine og tekstil. Nogle kompleksbindere forstærker endvidere effekten af tensiderne. Blegemidler fjerner pletter. De fleste blegemidler er baseret på ilt – f.eks. perborater eller percarbonater. Miljømæssigt er percarbonat bedre end perborat. Fosfonat er et stof, der ofte tilsættes for at stabilisere blegemidlet, og det er et stof, der er meget miljøbelastende.

Nogle tekstilvaskemidler indeholder også optisk hvidt, der et problem i spildevandet. Det har ikke nogen vaskeeffekt men tilsættes, for at få hvide tekstiler til at se ekstra hvide ud. EDTA er et andet miljøskadeligt stof, der kan forekomme i vaskemidler. Det er en såkaldt kompleksbinder, som kan danne giftige forbindelser med tungmetaller i spildevandet.  Enzymer tilsættes vaskemidlerne for at nedbryde pletter på vasketøjet og forbedre vaskeresultatet ved lave vasketemperaturer. Farve- og duftstoffer er overflødige men tilsættes, for at produktet skal virke attraktivt på forbrugere. Konserveringsmidler tilsættes normalt ikke, men kan være tilsat flydende vaskemidler.